Auksjon Fotografi av Terry O'Neill

4400,-

4500

4600

4700,-

4800

5000,-

5100

5300

5500,-

5600

5700

1 Like

Takk til alle som la inn bud og gratulerer til @mats som ble budvinner av fotografiet :raised_hands:t2:
Jeg sender deg personlig melding med betalingsinformasjon snart.

1 Like