🔨 Auksjons-tråden

2 dager igjen av denne.

Regner med at det er flere her som er interessert… lykke til :slight_smile:

5 Likes

Kunne ikke denne kommet i Juni heller….

1 Like


Altså, hva er det han ikke kan?

13 Likes