Bertil Greging Electric profile

Ser det fremdeles er mulig å kjøpe fra galleri.
Men lufter muligheten om noen har kjøpt og ikke har planer om å få det på veggen?

Galleri/trykkeri om du vil…:slight_smile:

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.