Ekte Thorvald hagbart torgersen?

Den ene signaturen her tyder jeg til Thorvald hagbart torgersen. Den andre ser ut som th. Ellingsen?
Årstall 1945
Torgersen døde i 1943.
Er torgersen sitt bilde ferdigstilt av andre eller er det falskt. Ser gammelt ut på