Finansdepartementet definerer kunst


#261

Står jo lite om produktet der da. Men finnes det kun 1 stk,skal det helt klart defineres som kunstverk. Er den utstilt noen sted slik st man kan reise å se på den er det helt klart kunstverk. Står jo ganske tydelig i forskriften.


#262

Den er “3D-printet” eller formstøpt i 1000 eksemplar, men fortsatt kunst hevdes det.


#263

Heldigvis definerer ikke tollvesenet hva som faktisk er kunst, bare hva som kan importeres som kunst.

Personlig synes jeg definitivt at skulpturen til Ai Weiwei er kunst. Laget av en menneskerettighetsforkjemper der alt gikk til et veldedig formål - veldig bra. Generelt ville jeg heller hatt en slik kopi av et ordentlig kunstverk enn et dårlig lerret som bare er en kopi av en sjanger - jfr. Tabby eller lignende.


#264

Opplag har vel ingen ting å si for om noe er kunst eller ikke (bortsett fra i byråkrater sin verden). Warhol og Hirst har laget masse ulike verk i store opplag, og jeg tror ingen er uenige i at dette er kunst…?

“Paintings are too hard. The things I want to show are mechanical. Machines have less problems. I’d like to be a machine, wouldn’t you?” - Warhol


#265

Punkt nr 3 i mva forskriften gir jo en liten indikasjon på hvordan Skatteetaten vil håndtere dette (regner med du regner disse som byråkrater ) ?
Opplag på 1000 vil jeg tippe går inn under masseproduksjon, hvis da ikke hver enkelt er håndlaget eller lignende,med dette produktet er tydeligvis ikke det.

“Ved vurderingen av om et verk kan anses som kunstverk skal det blant annet legges vekt på om verket anses som kunstverk av kunstinstitusjoner og/eller at det foreligger visningsavtale for verket, at det ikke hovedsakelig tjener nytteformål, ikke har karakter av ordinær handelsvare (industriell masseproduksjon), er produsert av opphavsmannen selv, eller av andre etter opphavsmannens anvisninger og under opphavsmannens faglige instruksjon”