Finansdepartementet definerer kunst


#101

Gode greier. Håper alle peprer ksutland@posten.no med mail. Ilfg dem selv er de diktert av Tolletaten til å ikke gi noe som helst fritak på kunst fra Graffitprints.

Her er utrdag fra mail jeg fikk.

Hei igjen.

Viser til samtale.
Jeg fant en mail vi fikk fra Omfortolling, som gjelder alle sendinger fra Graffitiprints.

For å få fritak skal kunsten være kjøpt direkte fra kunstner eller dens mellommann ( agent ) Dette er usikkert her, kjøpt fra et nettsted.

Hilsen … kunderådgiver i Posten"

På spørsmål om kunstner eller mellommann ikke hadde lov til å ha nettbutikk, kunne de ikke svare, bare henviser til Tolletaten.

Det jeg lurer på er om andre opplever det samme med kunst fra andre kunsthandlere??


#102

Er dere sikker på at dere har tunga rettt i munnen nå?

Uansett om det kommer fra mellommann eller ikke skal det kun betales 5% siden det er kunst. Det er kun de siste 5% dere får fritak fra hvis det er kjøpt direkte fra kunstner eller mellommann.


#103

Tungen er i rett munn, men Graffittiprints lager eller selger ikke noe som er definert som kunst iflg Posten.
Full mva 25%


#104

Etter utallige telefoner med posten og tolletaten har jeg blitt oppfordret til å sende en formell klage til Tolletaten vedrørende dette problemet. Da må dem se på saken på nytt og jeg vil få en tilbakemelding så snart det er gjort.

Klagen er sendt, så får håpe dette ordner seg snart :slight_smile:


#105

Da har også jeg fått følgende svar fra kundebehandler hos Posten i Haugesund:

Her er svaret fra en “Noreply” epostadresse::

"Hei.

Takk for din henvendelse den 19.04.2017.

Sendingen er fortollet etter tolldokumentene som forelå ved fortolling. Det er ingenting som her viser at dette er kunst.

Dersom sendingen er hentet ut kan du henvende deg direkte til Tollvesenet hvis du ønsker å søke omberegning. Du kan også velge å returnere sendingen dersom den ikke er hentet ut.

For kontaktpunkt til din lokale tollregion, se www.toll.no.

Med vennlig hilsen

Jorunn
Kunderådgiver
Posten og Bring Kundeservice
Tlf. 04004"
**

Ikke akkurat et lærebokeksempel på god kundebehandling eller forsøk på å finne en god og riktig løsning for begge parter: For meg er ordrebekreftelsen veldig tydelig på at dette er et kunsttrykk, men det står tross alt på engelsk…

De gir meg kun to alternativer: 1) søk Tollvesentet om ny behandling (6 måneder +) eller 2) returner sendingen…

Da jeg ringer til Haugesund og etterspør Jorunn så finnes det to Jorunner og siden hun ikke har signert med sitt etternavn er dette “umulig å finne utav”, sier hun på sentralbordet. …veldig løsningsorientert. Etter mye om og men får jeg henne til å sende en melding til begge to Jorunner…

Nå har jeg også sendt en pdf med alle dokumenter som dokumenterer 100% at varen tilfredsstiller alle krav til å bli definert som kunst og at leverandøren representerer kunstnerne Jeg har også tatt jobben med å oversette til norsk, hvis problemet ligger i språkvansker…

To be continued…


#106

De kan gjøre en feil eller to etter lovendringen. Men nå nekter de jo å føye seg. Ulovlig pengeinnkrevning rett og slett.


#107

Jeg er egentlig ikke så sikker på at det er mva fritt for oss. Har på nytt lest igjennom toll.no og siterer;
To krav må vere innfridd for å få fullt fritak for meirverdiavgifta:
•kunstverket må vere rekna som eit kunstverk i meirverdiavgiftsforskrifta
•kunstverket er laga av en nålevande kunstnar som sjølv importerer kunsten
Nålevande kunstnarar kan importere eigne originale kunstverk avgiftsfritt. Fritaket gjeld også ved bruk av mellommann dersom importen skjer i kunstnarens namn. Ein person, institusjon, næringsdrivande eller kunst- eller antikvitetshandlar, som opptrer på vegne av kunstnaren i samband med importen av kunstverket, reknar vi som ein mellommann.

Fritaket gjelder ved IMPORT, Tanken her er vell kanskje her at vi ikke importer kunst, det er det kunstneren som selv gjør om han skal selge dette videre i Norge. Så om for eksempel Whatson får tilsendt pakke fra Graffitiprins for å selge videre på galleri i Norge så er dette mva fritt for han. Men vi som kjøper fra Graffitiprints ikke omfattes av mva fritaket. Samme gjelder gallerier som kjøper fra Graffitiprints, ettersom det i teorien handles fra det åpne marked så er det ikke å regne som direkte fra kunstner. Jeg antar at alle pengene vi legger igjen hos Graffitiprints ikke går uavkortet til kunstnerne.

For vår del er det nå blitt enda mer klart at print (signert og opplag under 300) også er pr definisjon kunst, så vi skal kun betale 5% mva. Om vi klager på mva satsen får vi nok medhold, men om vi klager på at det skal være fullt fritak får vi avslag.

Hva tenker dere? Er dette litt åpent for tolkning eller jeg som bommer på skiven? :spy:


#108

Riktig Tommy. Det er mva satsen det må klages på for oss private kunstkjøpere.


#109

Jeg er privat kjøper og har mange ganger fått fullstendig fritak ved import gjennom galleri som representerer kunstner…ser ikke hvorfor dette ikke skulle gjelde her. Det eneste som har forandret seg er hva de definerer som kunst - og der faller trykk nå innenfor.


#110

Først må man være enig om kriteriene satt av staten.
Er det kunst?? Hvis ja, helt eller delvis fritak. Er enig i at delvis fritak vil dekke en god del,altså 5 % på totalen, MEN kan ikke privat personer være importør av varer til eget forbruk???
Hva er definisjonen på å importere?


#111

Ikke rart at Posten roter når man selv i denne tråden ikke klarer å bli enig selv om det er nevnt flere ganger.

1 - Mva. reglene for import av kunst er IKKE endret. Det er definisjonen av hva som er kunst som er endret.

2 - Sakset i fra Tollvesenet (http://www.toll.no/no/varer/kulturminner-og-kunst/fritak-for-merverdiavgift/)

Dersom du er er busett i Noreg og kjøper eit kunstverk direkte frå kunstnaren i utlandet eller gjennom ein mellommann, til dømes frå eit galleri, skal du heller ikkje betale meirverdiavgift.

Med andre ord; ingen MVA på import av kunst under følgende forutsetninger:
a) At det faktisk defineres som kunst
b) At det er en nålevende kunstner
c) At det kjøpes direkte fra kunstner eller kunstners mellommann (førstehåndssalg)

Hvis ikke alle kriteriene over oppfylles så skal det betales 25% moms på 20% av salgssummen. Det vil i praksis si 5% av salgssummen. Det gjelder f.eks hvis du kjøper av en privatperson eller galleri som IKKE er mellommann for kunstner. I praksis så vil det i de fleste tilfeller si at man må betale 5% på alle Dolk og Banksy kjøpt i utlandet. Vær obs på at mange Banksy trykk er laget i opplag over 300 og dermed ikke er definert som kunst.

I de fleste tilfeller trykker Graffitiprints print på oppdrag fra kunstner og kunstner får penger for hvert salg.


#112

Jo igrunnen er det veldig rart at Posten roter det til ,det er jobben deres.
At vi her inne på Kunstveggen derimot, en gjeng bestående kunstelskende amatører,bedrevitere,wannabe’s og gallerieiere roter, er i grunnen helt greit.
Uten oss hadde Posten og muligens andre transportører durt på uten “motstand”,nå blir det ihvertfall satt søkelys på.


#113

Blir det da også riktig å anta at hvis Posten gjør feil og man blir tvunget til å klage til Tollvesenet og blir innvilget Fritak for MVA fordi kunst er kjøpt i utlandet første hånd fra kunstner vil man bli refundert feilaktig belastet MVA men ikke Postens tollbehandlingsgebyr? Så må man deretter klage på feilaktig belastet tollbehandlingsgebyr hos Posten (Og så vil Posten hevde at klagen er innlevert for seint pga Tollvesenets 6-8 måneders saksbehandlingstid…?)


#114

Mener å ha lest at speditørene har rett til å pålegge et tollgebyr/fortollingsgebyr/spedisjonsgebyr uavhengig om det er tilkommer MVA eller ei. Det kan forsvares under lagerleie og administrasjon.

Det andre du spør om er noe annerledes.

To scenarioer:

  1. Du nekter å hente ut pakken hos posten grunnet feil fortolling. Da må posten (speditør) ta kampen med tollvesenet selv og de vil holde pakken på lager inntil de har tatt en avgjørelse, noe som tar 3-4 uker vanligvis.

  2. Du kvitterer ut pakken, men oppdager i etterkant at det er feil MVA, som du da har betalt. Da er posten ferdig med saken og du må ta kampen mot tollvesenet selv.

Så det vil aldri skje at du leverer inn klage til Posten etter 8-9 måneder, den leverer du inn når du nekter å ta imot pakken.


#115

Ja når du beskriver mellommann med førstehåndssalg så er jeg helt enig. Det bør ikke være noe tvil her nei.

Blir spennende å se hvordan dette utarter seg når man kommer til diskusjonen om å bevise at for eksempel Banksy er en nålevende kunstner :joy:


#116

Dagens gladnyhet fra Posten & di…:

Så da henger det kun på Tollvesenet og de bør jo vite hva lovverket sier :blush:

"Hei!

Denne kan nå hentes uten å betale. Korrigert faktura vil bli sendt deg i etterkant.
Vi vil prøve saken for Tollvesenet. Gjør også oppmerksom på at hvis Tollvesenet etterspør mer dokumentasjon, så vil vi ta kontakt med deg og vår faktura må da betales i sin helhet.

Torild K. Siksjø
Saksbehandler

Posten Norge AS
Postens Godssenter
Utland - Omfortolling"


#117

Thi hi, kameler svelges nå :smiley:


#118

Nydelig. :+1::+1::+1: Håper det kommer til å bli flere som kan dele gode nyheter etterhvert.


#119

Jeg fikk følgende tilbakemelding fra Tolletaten via UPS. Må virkelig inn med teskje… Sendte over all mulig informasjon inkludert link til kjøpssiden hvor også alle detaljene står… Men jeg skrev ikke hvordan type grafisk arbeid det var (selv om den informasjonen sto via linken). Så viktig med absolutt all informasjon når saken meldes inn… også hvordan type trykk.

Hei Tommy,

Jeg fikk et spørsmål fra Tollvesenet om saken din. De så at på fakturaen står det bare « art print on paper». De syns at det er vanskelig for dem å vite hva slags kunstverk er dette. Kan du vær så snill, sende til meg et bilde slik at jeg kan vise til dem?

**Best Rgds / Med vennlig hilsen **
**Sokita Sun-Bréger **
Customs Broker
UPS Norway AS.


#120

Da fikk jeg også svar :slight_smile:
Hei igjen.

Da er denne ordinært fortollet etter 20% regelen som kunst.
Moms beregnet til kr. 106.-. Fortollingsgebyr ved ordinær fortolling 331.-

Beløpet er korrigert i vårt datasystem når du henter sendingen.

Med vennlig hilsen

xxxx