Fornuftig pris på Dolk Shrink


#1

Hva må en regne med å betale for en Shrink om dagen?


#2

Jeg solgte min for 19’ uten ramme. fair pris for kjøper og selger tenker jeg.


#3

Noe mere enn hva som er fair pris om ett par år…:wink:


#4

Javel? Ser du framtiden?


#5

Dette emnet ble automatisk lukket etter 14 dager. Emnet kan ikke lenger svares på.