Identifisere kunster og verdi?

Rammen er noe skadet, men prøvd etter beste evne å ta bilder av baksiden og av selve verket.