Innramming i juli !


#1

I hele juli er Kollekt tilgjengelig for å ta imot og utføre kvalitetsinnramminger.

Det er ikke alltid folk i galleriet, men ta kontakt på tlf 91241269 eller på mail gjennom gallerikollekt.no for gode løsninger og tilbud i hele juli, så avtaler vi å møtes i galleriet.

Snakkes, og god sommer!

Jonas