Litografi av Christopher Rådlund

Til salgs.
Kom med bud.