Martin Whatson Canvas slipp - Happygallery.fr

Slipp på canvas http://www.happygallery.fr/products/

:slight_smile:

1 Like

Jålete å ikke legge ved prisene.

4 Likes

Fikk en pdf, ser ut som de går får 2200 €.
Noen er allerede solgt.

Her er det også momsfritak ved original kunst direkte fra kunstner eller mellommann? Rett meg om jeg tar feil :slight_smile:

Det er korrekt. Vær forberedt på å ta opp kampen mot regelcowboyene i tolletaten.

2 Likes

Har han begynt å tagge ting?