Melgaard i tolltrøbbel

Det er ikke bare vi her på Kunstveggen som sliter med tollvesenets tolkning av kunst. Hørte på radio i morgentimene at Bjarne Melgaard må betale moms på over en mill etter at han innførte 16 kunstverk til Norge.

Advokat er på saken. Kanskje det blir en spennende avgjørelse som kan påvirke lovverket eller tolkningen av denne? Blir i alle fall litt mer blest når Melgaard er skuffa.

Ingen link dessverre. Jeg er før internett!

8 Likes

Bjarne Melgaard-malerier stanset i tollen på Gardermoen. - NRK Kultur og underholdning - Nyheter og aktuelt stoff.pdf (882.1 KB)

2 Likes

Har hadd problemer med tollen i 20 år.Blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år.
I fjor plaget de livet av meg for en skulptur av en av danmarks største samtidskunstnere, de kalte skulpturen for en nipsfigur og sendte meg en regning på 25000,-.Slet i 9 måneder med å dokumenter og dokumenter og dokumenter.Har nesten oppgitt å kjøpe kunst fra utlandet.
Kampen med tollvesnet tar bort gleden med verkene.

2 Likes

Er ikke denne saken helt lik den Marit Følstad vant, hvor tingretten slo fast at toll- og avgiftsdirektoratet må ha en vid definisjon på hva som er kunst, skulptur og installasjoner? Leser at kulturdepartementet jobber med en ny definisjon på kunstverk, men ting tar tid.

Kulturdepartementet arbeider med nye regler og definisjoner for kunstverk.
Dommen er falt, dette er ikke et lysskilt – NRK Kultur og underholdning

Takk for linken. Utrolig kjip sak. Ikke minst for Rod Bianco som tydeligvis får regninga. Historier som dine @Julia gjør virkelig at man tenker seg om før man kjøper dyrt fra utlandet. Håper en knusende dom i retten fører til endringer.

1 Like

Husker jeg hadde dette problemet da jeg kjøpte en invader.

Da mente de at fliselagte figurer ikke var kunst.

Håper det ordner seg Gard!

Mister troa om dette ikke ordner seg relativt raskt. Lykke til Gard!

Lykke til Gard. Dette er noe jeg må forholde meg til hver dag. Ikke bare med import av kunst, men også ved salg av kunst i Norge av norske kunstnere. Det er mildt sagt uklare regler.

Reglene er uklare, men det virker også veldig tilfeldig hvordan de tolkes av forskjellige tollbetjenter - med vitende og vilje. Jeg har møtt på alt fra løsningsorienterte hyggelige folk til personer som burde vært fratatt jobben og tvangsinnlagt.

Ta Banksy for eksempel, verdens mest populære kunstner. Flere personer søker på han på nett enn på Picasso og Dali til sammen. En feil toller vil ikke anse et lerret av ham som kunst fordi det er laget fra en stensil. Sånn kan vi jo ikke ha det.

Håper det løser seg for Gard uten større problemer og at de nye reglene er mye klarere. Noen som vet når de kommer forresten?

1 Like

Det er alltid bingo om noe kommer inn eller ikke og det er ikke sånn det skal være. Ser noen her har hatt problemer med stensilverker og det er helt på tryne. Dette er en ekstra tullete sak da det er ingen tvil om at dette er kunstverk på noen som helst måte.

Kommer mer om dette i nyhetene i kveld på NRK og Tv2 samt at det blir debatt på det i Dagsnytt atten.

Et av de beryktede bildene. Ser ut som kunst for meg.

9 Likes
4 Likes

Flott at det ser ut til å ordne seg!

Det eneste er at jeg sitter igjen med et spørsmål angående tollvesenets fravær i debatten. Trekker de bare pusten for å sette seg til motverge, eller er de kneblet?

Ja, dette er så åpenbart en tematikk som trenger noen nye presiseringer/retningslinjer.

Som flere her har påpekt; - det er jo nesten slik at man påføres moms avhengig av hvilken medarbeider i Posten/tollvesenet som behandler forsendelsen.
Med andre ord individuelt skjønn og tilfeldigheter i forvaltningen. Slik skal det selvsagt ikke være.

Jeg har kjøpt en del utenlands over litt tid.
Etter et par tre noe forvirrende og ulike erfaringer, tok jeg “pussig nok” kontakt med Posten for å prøve å bli litt klokere.
Pussig nok, fordi mitt utgangspunkt var at jeg ville vite om jeg egentlig hadde betalt riktig moms, da relativt like kjøp ble momsbelagt ulikt.

Jeg fikk dette svaret:

"Regelverket ved innførsel av kunst er :
1. Ved kjøp direkte av nålevende kunstner eller dens mellommann skal det ikke kreves _
_ moms. Varen skal deklareres men ikke avgiftsbelegges.

2. Ved innførsel av annen kunst skal en betale 25% moms av 20% av vareverdien. Blir den _
_ nedskrevne vareverdi under kr 350.- skal avgifter ikke innkreves.

Det er dessuten en del retningslinjer om hva som er godkjent som kunst og ikke samt at det kreves god dokumentasjon til kunstverket.

Dette, sammen med den enkelte medarbeider sin kompetanse/erfaring akkurat på dette området, kan være årsaken til at Posten har avgiftsberegnet ulikt ved dine innførsler.

Der hvor du mener at du urettmessig har blitt krevd for for mye moms, kan du søke om omberegning/refusjon fra Tollvesenet.
_Her i denne siste saken er ikke dokumentasjonen god nok. _
Men er dette et kjøp direkte fra kunstneren, skal jeg ikke ta noen etterberegning.
Da syns jeg at du skal søke om omberegning/refusjon av momsen. Send søknaden til post@toll.no.

Er dette et vanlig kjøp som skulle vært fortollet etter 20% regelen ( nedskrevet vareverdi) har du betalt sånn ca. det du skal betale. Her kan vi gi deg en kladd som viser korrekt beregning.
Jeg avventer med å gjøre noe her, før jeg hører fra deg igjen."

Det erkjennes med andre ord, noe Posten åpent legger til grunn, ulik kunnskap hos sine ansatte i behandlingen av disse importene.
Hvilket er rimelig spesielt, da dette kan dreie seg om meget store penger for mange.

Det er ihvertfall befriende at det nå både tas retrett i Megaard-saken, og at det kommer en mer entydig praksis for fremtiden.
Finansdep styrer saken videre nå.
Tollen blir mottaker av instruks.
Høres veldig greit ut.

1 Like

Ser for meg at det kanskje kun vil bli unntak dersom det er innførsel av egen kunst. Altså at du beviselig må være kunstneren. Da kan de opprettholde samme kjøret for folk flest.

Får ikke det heller helt til å passe fordi det også er avgiftsfritak dersom en privatperson importerer direkte fra kunstnereren eller kunstnerens mellommann. Det må nok, som de sa i dagsnytt 18, være kriteriene for hva som er kunst som må endres, og da vil det gjelde alle.

2 Likes

Da er det bare å vente i spenning da. Får faktisk litt å si om kriteriene endres.

Tollvesenet opprettholder sin avgjørelse…

Da er vel eneste løsningen at de endrer reglene for kategorisering da? I stedet for å bare rydde denne saken.

Saken løser seg. Nå er ikke akkurat Siv Jensen min favoritt, men her gjør hun noe bra for oss alle på sikt, håper jeg.
https://www.nrk.no/kultur/siv-jensen-griper-inn-i-melgaard-saken-_-igjen-1.13228429

3 Likes

Det var vel på høy tid at det skjedde noe med lovverket.

I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:
§ 1-3-2 første ledd bokstav a skal lyde:
a) originale malerier, tegninger, kollasjer og lignende todimensjonale kunstverk, herunder blandete teknikker

II

Endringen trer i kraft straks.

2 Likes