Noen som klarer å lese tittelen på dette?


#1

Jeg har et bilde av Lars Elling med en tittel jeg ikke klarer å tyde. Innspill?


#2

Høvåg ?


#3

https://www.kunstverket.no/Kunstnere/Kunstnere-A-G/Lars-Elling/Kunstnere/Lars-Elling/Hoevaag.aspx