Ønsker å kjøpe Lofoten av Pøbel / Wish to buy Lofoten by Pøbel

Det er ønskelig å kjøpe Lofoten 62,5 x 62,5, av Pøbel. Kan være villig til å betale 36k. Ta kontakt hvis du mener markedsverdien er høyere enn min angitte kjøpesum så kommer vi til rask enighet om en fornuftig kjøpesum.

I wish to buy the Lofoten 62.5 x 62.5 by Pøbel. Willing to pay 36k. Please reach out to me directly if you are under the impression that the market value is higher than the purchase price I have suggested, and in order to get a swift deal done.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste svar. Nye svar er ikke lenger tillatt.