Pøbel - 'Portrait of a pipe-smoking fisherman'


#81

Skjønner. Derfor malte Pøbel motivet på en oljetank.

Har du, eller noen andre, et forhold til maleriet som ligger til grunn for Pøbels bearbeidelse, eller til alle trykkene av det som er produsert siden? De har sikkert hengt i noen hjem langs kysten.

Takk for svaret.


#82

Var det dette du mente?


#83

Selvsagt. Jeg så et nylig til 500 kr. på Finn.


#84

Spennende at du prøver å la oss som er fascinert over dette, drodle over egen begeistring. Personlig er jeg bare glad i Pøbel og synes mange av verkene hans er pene og rene.

Jeg går for denne og blir nok skuffet hvis jeg ikke får et. For meg trenger ikke kunsten/bildet bety en indre reise i en tapt forfengelighet av makt og dype samfunnsproblemer i et sekundært marked i den tredje verden. For meg holder det at det ser fett ut, og det synes jeg det gjør.

Gammel mann med øreklokker - winning!


#85

Tenk over dette: Det er den økonomiske virkningen på Norge av utvinning av olje som har gjort det økonomisk mulig for folk som Pøbel å kritisere oljeutvinningen. De trenger ikke fiske for å tjene til livets opphold, de kan bli kunstnere eller sosiologer.

Noen av samlerne jobber vel i olja også.


#86

Og ?


#87

Nettopp!


#88

Nettopp hva da ?


#89

Nettopp og?.

Hva er forholdet mellom kunst og virkelighet? Det er ingen tvil om at kunstnere i vår tid nyter godt av den økonomiske utviklingen landene våre opplever og tryggheten demokratiet gir dem. Pøbel må gjerne drømme om et land uten olje, hvor alle fisker. Kanskje han lager helleristninger i et slikt samfunn.


#90

Hvor har du det fra at Pøbel drømmer om et land uten olje og hvor alle fisker ?

Du virker veldig forutinntatt.


#91

Hvor finner du spor i Pøbels kunst om at han er takknemlig for å kunne kritisere oljen?


#92

Og ? Hvis du hadde vært mindre opptatt av å være uenig, og heller kommet med en begrunnelse for synspunktene dine, så hadde det kanskje (eller kanskje ikke) vært mulig å føre en konstruktiv debatt. Ikke det at jeg har all verdens tro på det…


#93

Noen som har fått eller?


#94

Ikke at jeg nødvendigvis er enig i Iste sin tolkning, for jeg vet ikke om Pøbel er for eller mot oljeutvinning. Kanskje vil Pøbel kun skape debatt for debattens del? Kanskje er «stikket» mot oljeutvinningen ironisk? Det jeg imidlertid vet er at Iste har begrunnet synspunktene sine i ganske mye større grad enn det du har, Marhaug.

Og jada, Iste kan være drøy/krass/kritisk i uttalelsene sine rundt om kring her, men jeg fatter ikke hvorfor man bare skal stikke hodet i sanden hver gang det forsøkes å skape debatt. Da blir dette bare et ekkokammer. Helt greit at man kjøper kunst kun fordi det er fint å se på - jeg gjør det selv - men det må da være mulig å diskutere både kunstner, motiv, teknikk og ikke minst mening. For alt har vel en mening, på et eller annet plan? Noe føler eller tenker man vel når man ser den?


#95

Jeg ser ikke bort fra at jeg kan være blind for en eventuell ironi i Pøbels kunst. Skulle ønske noen kunne peke på den. Det samme med Dolk og Banksy. At de tjener seg styrtrike på sin samfunnskritikk er ironisk.


#96

Jeg er enig i at det er litt ironisk at han tjener penger på å stille spørsmål til om vi er lykkeligere som rike oljearbeidere enn fattige fiskere. Pøbel kunne tjent uhorvelig mye mer om han produserte mer. For meg virker det som disse slippene kun bidrar til livets opphold. Prosjektene hans er ikke gratis; det koster litt å reise over dammen å mute Trump, selv om kanskje ikke du likte det stuntet Iste. Jamfør tidlig post om han kunstneren du digger som reiser rundt på festene til Europas nazister. Dolk kan man ikke beskylde for å være uvanlig gjerrig etter konverteringen til den nye retningen. Jeg syns ihvertfall begge to gjør meningsfult arbeid og produserer rå kunst


#97

Hei, Chikun.

For å sitere Iste:

“Jeg prøver igjen, denne gangen forhåpentligvis uten å ødelegge en salgstråd eller lignende: Hva er det som beveger dere ved dette bildet? Jeg har lest hele tråden og det er tydelig at mange her er begeistret, men ingen forklarer hvorfor.”

"Skjønner. Derfor malte Pøbel motivet på en oljetank.

Har du, eller noen andre, et forhold til maleriet som ligger til grunn for Pøbels bearbeidelse, eller til alle trykkene av det som er produsert siden? De har sikkert hengt i noen hjem langs kysten.

Takk for svaret."

“Selvsagt. Jeg så et nylig til 500 kr. på Finn.”

"Tenk over dette: Det er den økonomiske virkningen på Norge av utvinning av olje som har gjort det økonomisk mulig for folk som Pøbel å kritisere oljeutvinningen. De trenger ikke fiske for å tjene til livets opphold, de kan bli kunstnere eller sosiologer.

Noen av samlerne jobber vel i olja også."

"Nettopp og?.

Hva er forholdet mellom kunst og virkelighet? Det er ingen tvil om at kunstnere i vår tid nyter godt av den økonomiske utviklingen landene våre opplever og tryggheten demokratiet gir dem. Pøbel må gjerne drømme om et land uten olje, hvor alle fisker. Kanskje han lager helleristninger i et slikt samfunn."

“Hvor finner du spor i Pøbels kunst om at han er takknemlig for å kunne kritisere oljen?”

“Jeg ser ikke bort fra at jeg kan være blind for en eventuell ironi i Pøbels kunst. Skulle ønske noen kunne peke på den. Det samme med Dolk og Banksy. At de tjener seg styrtrike på sin samfunnskritikk er ironisk.”

Kanskje du kan plukke ut denne begrunnelsen du refererer til ?

Det jeg ser er en rekke ubegrunnede påstander, svært få egne synspunkter og innlegg som hovedsakelig er skrevet for å få andre til å komme med sine synspunkter slik at de kan kritiseres av nevnte bruker.

Debatt er et ganske intetsigende ord, konstruktiv debatt er noe helt annet, og det Iste oppfordrer til er omtrent like konstruktivt som Listhaugs facebook innlegg om AP og terror.

Hadde noen sagt: “rent personlig liker jeg ikke motivet pga ___ ____ ___ ___ ___ ___ ___ , hva er det med trykket som dere liker, er det pga deres egen tolkning, relasjoner, hva tror dere kunstneren mener, hva mener dere om kunstneren generelt”

Så hadde man i det minste oppfordret til konstruktive svar basert på en begrunnelse for hvorfor noen ikke liker det, samt en diskusjon om kunstneren.

Å bare påstå at han tjener seg styrtrik på samfunnskritikk, eller at han bare drømmer om et land uten olje, uten å ha noen begrunnelse for påstandene, er vel ikke all verdens. Det er omtrent litt som å syte over motivet “Bunad” fordi man samtidig ikke hyller det faktum at man har fått snøret i bånn…

Man kan diskutere opp og ned i mente om hva Pøbel egentlig mener, det kan være at han, som så mange andre, ønsker at Norge skal slutte med oljeproduksjon. Det kan være at han ønsker å fokusere på at oljen ikke er det eneste som betyr noe for Norge, det kan være et håp om at det kan bidra til at folk stopper opp i noen minutter og tenker over situasjonen og at det igjen kan føre til diskusjon rundt temaet og valgene vi står overfor i forhold til fremtiden for Norge. Jeg aner ikke, jeg kan alltids spekulere, men verdien i det er jo strengt tatt minimal.

Personlig har jeg stor sans for Pøbel, mtp arbeidet han har lagt ned i prosjektene i både nord Norge og Russland, så skal det jo godt gjøres at det ikke er et tema han brenner for. Jeg oppfatter det som noe som dreier seg om langt mer enn bare oljeproduksjon, men også hvordan staten flytter arbeidsplasser, endringene generelt i fiskeindustrien som et resultat av endringer i regelverket (kvotetildeling) og konsekvensene det har for utviklingen i yrket. Må det være et opprop Man kan være enig eller uenig, men dette kombinert med feks utvinningstillatelser er absolutt aktuelle temaer. Noen av motivene hans kan jo lett knyttes opp mot bruksmønsteret til den gjennomsnittlige nordmannen, som igjen kan knyttes opp mot livsstilen som oljeindustrien har vært med på å finansiere, men så spørs det jo om man rett og slett bare tøyer strikken for langt og leter etter en rød tråd gjennom de fleste verkene, når sannheten også kan være at mye er isolerte verk som tar for seg aktuelle samfunnsspørsmål. Jeg har sans for at det ligger “noe mer” bak det hele.

Jeg er opprinnelig fra Lofoten, og jeg jobber til en viss grad opp mot oljeindustrien, samtidig som jeg kommer fra en familie som har drevet mye med hvalfangst (og som driver med fiske), jeg har ingen problemer med å diskutere utfordringene man står overfor, samt innse ironien i egen situasjon…

Personlig så har jeg sans for motivet, det kan jo også tolkes på en rekke ulike måter. Er det et symbol på forskjellene i generasjoner, før vokste man opp og skulle bli fisker, nå oljearbeider, er det den fremtiden man nødvendigvis ønsker, er det et tegn på at alle er ansvarlig, er det simpelthen enkel propaganda, er det bare en kul fyr…

Jeg har alltid tolket disse motivene som en lang serie ment for å fokusere på elementene jeg nevnte tidligere, fiskeren som haiker til metropolis, oljearbeideren på kaia som fisker en plastflaske som er tildels formet som en fisk…går vi for langt er det ikke nødvendigvis lett å komme oss tilbake igjen.

Jeg synes det er rart hvis noen oppfatter det slik at det er feil å stille disse spørsmålene, fordi man samtidig nyter fordeler av å være fra Norge.


#98

Hei,

Jeg kan ikke skrive så mye nå. Men dette var et godt innlegg! Og så vidt jeg kan forstå har du svart veldig godt på Iste sine spørsmål :slight_smile:

Du skriver at verdien av din spekulasjon er minimal, men den er jo ikke det. Du har jo gitt mange grunner for hvorfor Pøbel er viktig for deg!


#99

Ja, det der var et meget godt innlegg @Thomas_Marhaug! Det fine med disse verkene er jo at alle har sin måte å tolke arbeidet på. Eller budskapet. Og ingenting er nødvendigvis feil.

Personlig har jeg tolket det slik at mange av verkene inneholder et budskap som peker mot miljøvern. Hvordan vi i Norge har gjort oss avhengig av naturressurser og i stor grad tømmer en sårbar moderjord for det vi kan. Ja, for å sette det litt på spissen. Jeg er fristet til å gi dette verket en sjanse. Bare usikker på hvorvidt lommeboken vil sette pris på det. Men på bakgrunn av min tolkning synes jeg jo den hadde gjort seg fint i selskap med Pejac - Wound, Pøbel - ICWT og Pøbel - Pest (på drivved). :slight_smile:


#100

Takk for en god respons. I likhet med Listhaug har jeg fått lokket fram noe som sjelden er tilstede på Kunstveggen: noe nytt. Gatekunstnerne er kjedelige i forhold til Listhaug. Med unntak av Dan Park på sitt beste og sikkert noen jeg ikke vet om.