Prissjekk: Dolk - Zooicide PP x/6

Jeg har lagt ut en bytteannonse på denne. Har fått mange henvendelser! Flere har spurt hva jeg verdsetter denne til, og jeg lurer på hva folket mener at dette trykket er verdt?

1 Like

Her var det liv :slight_smile:

1 Like

Etter min mening er det verdt omtrent det samme som den vanlige versjonen. Hva tenker du?

Det er det jeg ikke vet, derfor jeg spør… Hvis jeg kunne velge mellom en main og en PP, så hadde jeg valgt PP… Det er det jeg tenker. Men i bunn og grunn så er det samme trykket, så det er vel kanskje verdt det samme.

Tenker 18 - 19 000 kroner. Men usikker

Dette emnet ble automatisk lukket etter 14 dager. Emnet kan ikke lenger svares på.