Prissjekk Martin Whatson - En Pointe

Hei folkens!

Har barn som stadig kaster hardere, hopper høyere og smeller i veggene. I den forbindelse sjekker jeg forsikringene mine, og hva de dekker. Jeg har ikke fulgt så nøye med på kjøp og salg de siste par årene ettersom det er litt fullt både her og der, og finn.no er ikke alltid helt realistisk med tanke på pris så vidt jeg forstår.

Lurer derfor på om noen kan gi noen ca. priser på følgende bilder:

Martin Whatson - En pointe (Innrammet med UV glass)

Martin W/Sandra C - La cage et les deux ames (Innrammet med UV glass)

Dolk - Praying Girl (Vanlig glass)

På forhånd tusen takk for hjelpen!

Bare sett opp innbo-forsikringen med noen hundre tusener, så du har god margin ved nye kjøp / salg.
Dette koster ikke nevneverdig mer i året. Eg har sjekket flere av selskapene og fant Frende til å være et ryddig og oversiktelig selskap mtp regelen og kriterier for innboverdi og hva den dekker av skader, brann, tyveri etc.

4 Likes

Når det gjelder kunst regnes det som vanlig løsøre på innboforsikringen hos de fleste forsikringsselskapene og ofte dekkes enkeltgjenstander opp til 300.000… dvs først når verdien passerer 300.000 pr bilde så er det behov for egen verdi forsikring, med mindre det er å anse som en samling. Men da skal verdien være høyere om gjenstandene selges samlet fremfor enkeltvis. Løpende verdivurdering er også unødvendig da det er verdi på skade tidspunkt som blir aktuelt.

Om du har ett øvre tak på innbo forsikringen din så ville jeg stipulert en verdi på disse tre til 150.000 som er god margin, tror uansett det blir en ganske liten andel av innboet når alt av sokker og hybelkaniner blir summert opp :slight_smile:

2 Likes

Foto dokumentasjon av innhold i klesskap, kjøkkenskap, hvite/brunevarer osv er det viktigste du kan ha om du skulle få brann eller innbrudd, da kan du enklere huske alt du har liggende… totalen kan bli overraskende høy når alt skal erstattes.

2 Likes

Takk for svar og tips :slight_smile: Skal sjekke ut Frende. De har jeg ikke hørt om. Mener å hsuke at det er litt forskjellig praksis på hvordan forsikringsselskapene ersatter kunst ved for eksempel uhell i hjemmet. Veldig greit om innboforsikringen tar seg av enkeltgjenstander opp til 300K. Det er tidligere nevnt “superforsikring” her på forumet som jeg aldri ble helt klok på, men det er kanskje ikke behov for det uansett om innbo tar uhellene :slight_smile:

«Super» delen av f.eks innbo er det som gjør at uhellskader dekkes :slight_smile:
Men som nevnt her er innbo ofte godt nok - sjekk bare begrensingene for enkeltgjenstand (ofte 300k) eller «samling» ofte ca 500k.

Definisjonen samling trenger ikke nødvendigvis si at det er objekter som inngår i en konkret samling (hvor verdien av objektene sett under ett overstiger verdien av hver enkelt hver for seg) - men en samlet sum for samme typer objekter.

If har blant annet vilkårene sine tilgjengelig på åpne sider uten at man må være kunde eller innlogget :slight_smile:

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 14 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.