Requiem for Pushwagner

Når skytes det opp Finn- annonser for Pushwagner- bilder, som salutt med kanon.