Rolf Groven - Nei til atomkraft - signert/usignert plakat


#1

Selger disse to plakatene om noen kan ha interesse av en eller begge. Størrelsen er ca. 68 cm x 48 cm. Den til høyre har en hilsen fra Rolf Groven. Gi et bud her eller på pm. :slight_smile: