Sandra Chevrier trykk

Ønsker å få tak i WHERE PEOPLE ARE CRYING. Har du eller kjenner noen som sitter på dette, så skal vi bli enig pris😊

Kan vurdere å selge mitt. Send PM med pris så kan jeg tenke på det :slight_smile:

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.