Stavanger - Oslo

Hei,

Er det noen som skal Stavanger - Oslo i nærmeste fremtid?

Bump :crossed_fingers:

Bump bump :crossed_fingers::crossed_fingers: