Tips til flytende innramming

Hei
Hvilken avstand anbefaler dere ved flytende innramming fra motiv til ramme?

Lik som ved paspatur?

Jeg liker 2-3 cm som avstand.

1 Like