Ravn88

Ravn88

Født på 80-tallet.

Sansen for urban samtidskunst.

5 centimeter fra å være 200 centimeter høy…