Argus-Sad Sad Happy Happy

Ønsker å kjøpe Argus sitt Sad Sad Happy Happy. Betaler 3300 i Bergen.

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.