Behind the scenes fra studioet

Ny Shrigley linocut på vei

1 Like

Legger ved reprisen av livestreamen til Make-Ready og AvantArte fra tidligere idag. 40 minutter hvor hele prossessen bak de nye Roby Dwi Antono trykka vises og forklares. Veldig veldig interessant og lærerrikt.

5 Likes
2 Likes

3 Likes