Bondelandskap K.Gundersen Malt 1943

hei… noen som kjenner til dette bilde … Kunstner K. Gund

ersen ,malt i 1943.