Det store Gateoppgjøret

Dette gateoppgjøret skal ikke handle om at CMYK farger spys ut fra kassetter i en ink jetprinter klint utover DGA glossy giclee papir i høy hastighet for å lage 200x signerte plakater som skal fordeles over 3-4 nettgallerier for å rapportere om instant sellout på en release etter 5 minutter hvor realiteten at en brøkdel ble lagt ut for salg etter fratrekk av presale, vault, vip osv… Heller ikke om at selekteringen av kunstneriske ferdigheter baserer seg på kapitalistiske formål med ingen intensjon om å differensiere mellom hva som er kvalitet og ikke så lenge det selger hos de ferske galleristene skal få retten til å leve av sirkus og brød. De som tier, samtykker til at dette er OK, men egentlig står alle forsterkere i kroppen i spenn at dette ødelegger engasjementet og gleden som var starten på noe godt før gatekunst ble erklært død for en del noen år siden.

Så som selvutnevnt leder av lavterskel oppgjøret, så ønsker jeg en mer bærekraftig politikk for kunstpolitiet av norsk gatekunst hvor det er mulig å svanemerke kunstnere under en felles interesse organisasjon. Jeg ser for meg at det opprettes et styre av +4-5 frivillige verv fra medlemmer av kunstveggen hvor vi kan selektere og delegere pro&cons med nåværende holdninger til en National og ikke regional attityde til norsk tradisjonell gatekunst. Fint om det er gallerister som har mulighet å disponere galleriene sine til noe nytt og kreativ.

Om ingen melder seg, så blir Ulrik, Desporado og gnageren selvutvalgt.

2 Likes

Jeg sliter faktisk litt med å få med meg formålet med innlegget ditt

14 Likes

Kan du gi noen eksempler på kunstnere du ville svanemerket og tatt under vingene i denne organisasjonen?

2 Likes

Jeg har kun fulgt gatekunst i rundt fem år og har ikke fått med meg at gatekunsten er erklært død. Men jeg forstår problemstillingen din i forhold til kommersialisering og bruken av gaten som salgsplakat for kunsttrykk. Jeg prøver å finne ut av denne balansen selv her i Bergen hvor vi ser en del utfordringer rundt definisjonen av gatekunst. Men å “svanemerke” kunst tror jeg er nær sagt umulig, fordi en ikke vil klare å enes om en objektiv definisjon på gatekunst som er rettferdig for alle genre. Hva er tradisjonell gatekunst, og hvordan har gatekunst utviklet seg de siste fem årene? Hva med nye gatekunstuttrykk, genre-utvikling og hvor passer graffiti inn i bildet? Hvilken rolle har galleriene? Det er en godt styrt debatt verdig.

2 Likes

I teorien er hvilken som helst kunstner velkommen inn i organisasjonen, men det er en del retningslinjer som må følges for å oppnå svanemerket. Primært handler det om kvalitet og ikke kvantitet som selges. Fokus på optimal produksjon og konstruktiv veiledning videre for å kunne ta steget opp fra bygdehelt til verdensstjerne. Oppskriften til Martin Whatson bør være alpha omega enn nettgallerier som livnærer seg på drøy kommisjon av masseproduksjon fra ferske kunstnere.

Masseproduksjonen av motiver og trykk er veldig bra for galleriene som selger hakka møkk, men er uheldig for både kunstner som sitter igjen med en liten andel av salget og samlere som genuint er interessert i kunstneren. Alle skal med og det blir vanskelig for de som faktisk ønsker å ta nivået opp som assosieres med resten og oppnår ingen progresjon. Når det ikke finnes noe alternativ eller veiledning, så vil alle følge strømmen og ting forblir det samme.

Det differansers ikke om den «behjelpelige» galleristen/selgeren er en IT konsulent eller kunsthistoriker på lik linje som kunstner er selvlært eller fagutlært, så det burde være noen retningslinjer når det ikke finnes en fasit… Gateoppgjøret blir mer en strukturert hjelpeorganisasjon for kunstnere for å komme opp og frem via festivaler, utstillinger og få en skikket biografi med framtidig portofolie enn ruskrasket som er nå. Jeg trakker på noen tær med et håp om at gatekunst kan bli noe større i 2021 enn nå hvor 96% av gatekunsten skjer via inkjet printer.

Forstår jeg det rett ved at du vil starte en slags konsulentvirksomhet som up and coming kunstnere kan henvende seg til for råd og veiledning for å bygge egen karriere?

1 Like

Det er sånn jeg ser det og, og @Bambi vil selvsagt jobbe gratis. Her åpnet det seg en dør for kunstnere som vil opp og frem👍 så fint gjort🥰

1 Like

Slik jeg oppfatter status på norsk gatekunst i dag, så er det økende interesse til tross for at flere erfarne og flinke folk som Dolk, DDD, Stein og La Stå har lagt karrieren på hyllen hvor deres etterkommere fyller et tommerom som skaper sin egen kommersiell suksess via gallerier med masseproduksjon av motiver. Det som var positivt med releaser via HMP, ARD, GP, POW, ABC ect var at de fikk den konstruktive kritikken de trengte for å skape relativ kvalitet enn at nåværende gatekunstnere som drar rett fra hobbyrommet til Vistaprint for å lage signerte postere.

Konsulentvirksomhet blir feil, mer som et nettverk eller plattform som skaper engasjement og samarbeid som skaper gode forutsetninger for framtidige gatekunstnere.

Absolutt bør denne gjengen ha noe å vise til. Et nettverk er nok bedre promotering enn skamløs Like&Del konkurranser, kunstklubber med rabatter og VIP/PRESALE lister. Nettverket eksisterer ikke og forhåpentligvis så kan det skape samarbeid mellom kunstner, trykkeri og galleri. Om det vil slå ann er avhengig av at folk her ønsker et større engasjement rundt gatekunst enn det som er nå.

Har ingen fasit, men håper å skape debatt om hvordan ting er og kan bli. Den kompetansen som er på KV har absolutt store muligheter til å skape en ny og bedre framtid for norsk gatekunst. De som fasinerer mest og Grønner på er jo kunstnere som sjeldent blir nevnt her… Hama Woods soloutstillinger & stuntene til Broslo.

Konturene til gateoppgjøret er satt og holder en poll om jeg kaster bort tid. :innocent:

  • God idè – fortsett…
  • Bortkastet tid

0 stemmegivere

1 Like

Tusen takk for tilbakemeldingene så langt og ingen stor overraskelse at forumet er ganske delt om gateoppgjøret. Håper de som mener dette er bortkastet tid kan utdype hva de mener. Gjerne konstruktiv kritikk om de fortsett sliter med å se formålet eller mener at det absolutt ikke er behov for noe mer engasjement rundt norsk gatekunst. Det er da mulig å forme oppgjøret ut i fra tilbakemeldingene.

Om det blir dårlig med tilbakemeldinger, så håper jeg de som har stemt fortsett blir med veien videre med å gi konstruktive tilbakemeldinger når plattformen er satt opp og kan skape mye fræs i 2021. :v:

1 Like

Kjør vist dere gidder👍 Med kunst som med alt annet så skal jo folk ha til mat på bordet og. De som strekker strikken for langt faller som regel igjennom til slutt uansett. Hva folk vil sette navnet sitt på, og hva folk vil selge i butikken sin, får no være opp til dem selv tenker nå jeg.

Oi. Hva skjedde nå!? Dette kan jo høres spennende ut.

1 Like

Gleder meg til å se den nye omtalte plattformen, og det er klart det kan ha en nytteverdi både for kunstnere og samlere. Det mest interessante blir å se hvilket perspektiv dere blir å se gatekunst i etter hvert. Det snakkes mye om trykkvalitet, opplag og gallerier, men utgangspunktet for kvaliteten på gatekunst er kunstnerens jobb på gaten. Der ser jeg en flora av forskjellige kunstnere med ulike perspektiver og mål. Noen har ingen målsetning om salg, andre står klare med massive trykkopplag før malingen er tørket på gaten. Så langt har jeg tenkt at spekulantene vil bli avslørt på sikt, og de galleriene som utnytter dette vil skade varemerket sitt som gatekunstgalleri. Men det er mulig jeg undervurderer trenden blant den nye generasjonen gatekunstnere, og det er flytende grenser mellom idealisme og kommersialisme for å si det mildt…

4 Likes

Er det slik at denne gruppen skal kunne si «dette er ikke skikkelig kunst» dersom en IT-konsulent finner ut at han skal lage et kult kunstverk, trykke det med printer og deretter selge det til blodpris på et nettgalleri?

I så fall synes jeg det virker noe arrogant og ikke minst meningsløst. Folk kjøper det de vil uavhengig av om kunsten er god, kjent eller «riktig».

Om jeg har misforstått er det bare å se vekk fra det jeg skrev.

5 Likes

Jeg tror fortsatt dette kun er en wind-up på godt norsk. Om ikke så…vel… :sweat_smile:

3 Likes

Så hva skal til for å overbevise deg til at dette kan bli en UnWind-up? Det virkes som du har tung erfaring hos UAA og kan ha gode perspektiv til å bidra til at utviklingen til norsk gk og samtidskunst kan bli mer givende enn hvordan det har vært de siste årene. Hvor mye norsk kunst har du kjøpt de siste årene? Hva funker og hva funker ikke i Norge som burde læres av erfaring av utlandet?

IT-konsulenten som vil lage et motiv og vil selge det til blodpris er hjertelig velkommen til å selge det på artgate, fineart, *** og ect, men ikke ikke aktuelt hos organisasjonen. Det er for og av nettverket av erfarne og nye kunstnere som ønsker å skape noe ut ifra lidenskap og engasjement, enn kapitalistiske forventinger til å generere cashflow for andre enn seg selv. igjen så er prosjektet en ide, så om du mener noe mer er feil med at kunsteren får nettverk og veiledning enn at de tar dårlige og utenksome valg som er til ulempe for dem med å trykke opp et motiv til blodpris… for kunstnere i hånd med samlere, gallerier, trykkerier, festivaler, utstillinger ect… lite prosjekt som ekspanderer og motiverer ildsjeler fra erfarne kunstnere til ferske studenter…

Takk for konstruktiv tilbakemelding :ok_hand:

1 Like

Hvis dette er en demonstrasjon mot kapitalisme, så kan du melde meg ut. Hvis dette er en mulighet for å hjelpe gatekunst til å få et større fotfeste, så er jeg med.

2 Likes

Hvis du skulle ha laget en kjapp liste nå, hvilke av Norges gatekunstnerne ville fått «svanemerket»? Du kan jo lage en poll også for å se om flertallet er enig✌️

1 Like

Engasjementet her er bra for all del, misforstå meg rett. Når det er sagt så blir det vel noe pompøst over at en gjeng fra Kunstveggen skal svanemerke gatekunstnere? For ikke å si at det høres ut som sentralisering av kunsten, all den tid gatekunst er for desentralisering og opprør. Jeg er helt enig i at mye av den nye norske gatekunsten, samt nye trykk fra nye kunstnere, holder labert nivå. Likevel er jeg der at slikt bare må få prøve seg ut - de som leverer kvalitet (et fåtall) vil få suksess og det må egentlig bare skje ‘organisk’.

Når det gjelder samtidskunst er det en litt annen diskusjon og der er nivået i Norge ganske så bra mener jeg. Veldig mange spennende norske samtidskunstnere, med flere gallerier (spesielt i Oslo) som tar godt vare på dem og løfter dem frem. Ett av disse er jo her inne med Gard i spissen. Og ingen av disse kunstnerne gir ut DGA trykk i opplag på flere hundre kan du si. Gode råd til unge og fremmadstormende samtidskunstnere tror jeg også at nettopp disse galleriene er best på - det er jo tross alt jobben deres :slight_smile:

20 Likes