Dette er kunst! Nei, det er en lampe!

Har slitt litt med tollvesenet selv når jeg har handlet fra utlandet, men dette var jo heftig !! :slight_smile:

Det burde vært en annen form for regulering av innførsel av kunst. Skatt på den delen som er arbeid og ikke den verdien den kunstneriske utformingen gir.

Altså at det koster 2000 kroner å lage den lampen så er det 2000 som er grunnlaget for mva. Det at verdien øker med 100 000 fordi det er en kunstner som har gjort det burde da være skattefritt.

Det er jo ikke som om jeg betaler 15 000 for et stykke papir, det er jo kunst. Kan fint skatte på papiret, men ikke på kunstdelen.

For å si det sånn - dette vil være en evig krig. Jo flere som klager, jo mer oppmerksomhet får saken.

Har vært i 3 tvister og tapt alle sakene med tollvesenet. Har ikke tatt det rettslige-skritt for summene har ikke betydd all verden, men prinsippet er det hver gang en “kamel” å svelge! Stensil, direkte fra kunstner eller via galleri, handlaget med pensel eller brukt hjelpemidler - tollvesenet bruker “boken” for det er verdt…typisk Norge…

Så ordlyden av toll-loven har mer verdi, enn en fornuftig tolkning, så den eneste løsningen slik som jeg ser det, er å fortsette med “klageskjemaer” (gratis for oss) - kostnad tollvesenet, og håp på lovendring/tolkning/eller rettslig seier!

Altså, klarte ikke helt å tolke det du skrev der. Har du ikke klart å få igjennom at handfinished, penslet eller sprayet for hånd er unntatt toll?`

For etter deres definisjon skal det jo det:

97.01: Malerier, tegninger og pasteller, utført helt for hånd, unntatt tegninger som hører under posisjon*49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og liknende.

Om du ser nærmere på txt 97.01: unntatt tegninger som hører under posisjon*49.06, og unntatt varer som er dekorert for hånd; collager (materialbilder) og liknende. (tollbelagt) Problemstillingen er stor for mange i Norge.
http://www.aftenposten.no/kultur/Tollvesenet-Dette-er-ikke-kunst-7407746.html (2013)

Ordlyden - og liknende, det kan defineres så mangt.
Kunsten forandrer teknikk og form, men ordlyden er lik.

100% pensel på et oljemaleri er tollfritt, men om en stensil er brukt eks. med spray på samme bildet, er det ikke lenger “kunst” i tollvesenets betydning.Prøv å “slå” ordlyden “og liknende” i retten mot tollvesenet…

Eks: Jeg kjøpte orginalt kunstverk fra Icy and Sot, men pga. bruk av stensil og spray - 25% mva.(altså ikke definert som “kunst” og dermed fritak for mva.)

men hvor er da grensen. Er det nødt til å være et blankt hvit ark for å tegne/male? Om man maler på en grønn bakgrunn, er det da ikke godkjent lenger?

Tollvesenet er så rigide, byråkratiets høyborg.

1 Like

Det er der det store spm ligger, og irritasjonen vokser…

Kjenner meg igjen i denne irritasjonen. Har tapt samtlige “kamper” med tollvesenet. Original, sprayet for hånd var ikke kunst, siden det var brukt stensil. Hjalp lite at jeg prøvde å forklare at stensilen også var laget for hånd av samme kunstner. Er nesten som det ikke regnes som kunst hvis det er brukt linjal. Utrolig frustrerende å i bli hørt når du vet at du har rett, og at de har feil.

1 Like

Tollvesenet følger kun jussen ordrett, på tide at politikerne endrer loven…

Nettopp, det er på høy tid med en lovendring som er mer tilpasset moderne kunst.

Det som også er litt dumt er at det er mye forskjellig praktisering av reglene mellom de forskjellige transport firma og tollevesenet.
Har opplevd å få fortollet trykk som kunst gjennom tollvesenet også.
Mens DHL nektet meg å innføre et orginal lerret direkte fra kunstner momsfritt da de mente det ikke stod i reglene.
UPS er veldig enkle å fortolle, de har ringt meg for å spørre om det er en orginal direkte fra kunstner, for da trenger de ikke å fortolle den.

Er som folk sier påtide å få noe klare retningslinjer, som gjør det litt mer forutsigbart å innføre kunst til landet.

Tenkte å nevne det i en tidligere ‘post’.
Men riktig at UPS fører en annen rutine på fortolling. De går ikke igjennom mellompart, men fortoller varen direkte for deg og er mye mer rund i ‘kantene’(personlig erfaring)

UPS er veldig flinke og de tar ditt ord på det i stor grad. Jeg svarte at jeg viste ikke om originalverket mitt var igjennom representant for kunstner eller ikke. Visste da dette,var ikke det. Da ga de meg 5 % som var helt fair.

Så runde er de ikke, men om jeg hadde sagt at det var det så hadde nok jeg sluppet. Har ikke planer om å gjøre meg kriminell for 400 kroner.