Dolk - sleepwalker

6000,-
Må befinne seg i Bergen.
Jeg henter og betaler kontant.