EA-versjoner av Pushwagner på finn.no

Jeg noterer meg at mye av det som er til salgs av Pushwagner på finn.no er EA-versjoner av bildene hans.

Finnes det en oversikt over hvor mange slike versjoner det finnes?

Og hva synes DU som EA-versjoner? Fortrekker du nummerert eller er EA helt greit?

De sier jo at A/P eller EA ( Epreuve d’artist) skal være litt mer verdt siden de har vært i kunstnerens egen samling. Men så er jo spørsmålet har den vært det eller ikke?

Ikke sant? Jeg har opplevd at folk er interessert i et motiv, men at de ikke vil ha EA-versjonen. Og så er spørsmålet hvor mange EA-versjoner som finnes. Av disse bil-bildene er det nesten alltid EA-versjoner som selges nå om dagen.

1 Like

For meg betyr det lite om det er en A/P eller en nummerert variant så lenge motivet er helt likt.
De er jo begge like “autentiske”, tenker jeg.
Hadde det ligget to like motiv på finn, til samme pris, tror jeg likevel jeg ville valgt A/P.

1 Like

Noen printhous velger å nummerere AP. Da er det litt mer spennende. Ellers kan det jo i teorien finnes hvor mange som helst. Se på Eelus “after the rain” den har jo gjennopstått som AP og PP. Det syntes jikke jeg er spesielt stas.

For meg er også AP eller nummerert likegyldig om det er identisk.

Jeg foretrekker AP, spesielt når AP-varianten er litt annerledes enn det vanlige opplaget!

Så AP foran EA? Kan ikke erindre å ha sett AP-er av Pushwagner.

Er det ikke same, same? A/P = EA?

Jo, det er det samme :slight_smile:

Jeg holder meg unna EA om jeg heller kan få tak i nummerert. Synes både det har en verdi å vite hvor stor hovedserien er, og at jeg har et unikt nummerert eksemplar.

Kunstneren har rett til å trykke opp opptil 10% i tillegg til hovedserien ifølge Norske Grafikere (http://www.norske-grafikere.no/Pages.aspx?pageID=722). Disse er ofte romertallnummerert.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 14 dager. Emnet kan ikke lenger svares på.