Er det noe som definitivt ikke er kunst?


#23

Det finnes mange kunstteorier. En av dem, som jeg prøver å forstå, er den institusjonelle kunstteorien.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_art#Institutional
Den hevder at kunstverdenen avgjør hva som er kunst. Kunstverdenen er definert slik:
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_world
For meg fremstår teorien som en perfekt sirkel - et sirkelargument, men tilhengerne har et poeng i at kunst er et fag som noen kan vite mer om enn andre og at kunstverdenen kan være åpen for nye uttrykk.

Så en skål kan bli et representativt uttrykk for en skål, dersom den stilles ut på et anerkjent galleri, og blir dermed kunst, som må ha en annen tollsats enn skåler. Forstå det den som kan.