Er det noe som definitivt ikke er kunst?


#23

Det finnes mange kunstteorier. En av dem, som jeg prøver å forstå, er den institusjonelle kunstteorien.
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_art#Institutional
Den hevder at kunstverdenen avgjør hva som er kunst. Kunstverdenen er definert slik:
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_world
For meg fremstår teorien som en perfekt sirkel - et sirkelargument, men tilhengerne har et poeng i at kunst er et fag som noen kan vite mer om enn andre og at kunstverdenen kan være åpen for nye uttrykk.

Så en skål kan bli et representativt uttrykk for en skål, dersom den stilles ut på et anerkjent galleri, og blir dermed kunst, som må ha en annen tollsats enn skåler. Forstå det den som kan.


#24

Kunst er nok som begrepet Gud; mennesket bestemmer selv hva de legger i det. Ingenting for lite, ingenting for stort. Ubegrenset og utydelig. Noen skriver bøker om begrepet og mener de har skjønt alt, andre snur ryggen til i fortvilelse/irritasjon over manglende rammer og mulighet for svindel. Keiserens nye klær lukter surt fra hjørnet - og hvem har definisjonsmakt…?!
Mht Gudsbegrepet får man kanskje svaret etter sin død. Mens selv etter døden vil kunsten være en evig gåte.
:sweat_smile::grin: #bemyguest