Er det noe verdi på disse?Det siste er underskriften til bilde over


#1

(upload://yB6yECUoUcerl6iggfcUwvdBJkF.jpeg)