Finansdepartementet definerer kunst


#221

Forsatt mye diskusjon her om MVA, og kanskje vi selv er med på å lage krøll?

To regler skal oppfylles for fullt MVA-fritak:

  • kunstverket må vere rekna som eit kunstverk i meirverdiavgiftsforskrifta

* kunstverket er laga av en nålevande kunstnar som sjølv importerer kunsten.

Legg spesielt merke til punkt nr 2 der. Hvor mange av dere som krever fullt MVA fritak har selv laget denne kunsten? Er det mulig å ikke forstå denne regelen?

Kan følge opp med spesifisering:

Delvis fritak – lågare utrekningsgrunnlag – full avgiftsplikt
Dersom kunstverket ikkje vert importert av kunstnaren eller mellommannen, men likevel reknast som kunst etter definisjonane i meirverdiavgiftsforskrifta § 1-3-2, settast utrekningsgrunnlaget til 20 % av verdet til kunstverket medrekna frakt og forsikring. Dette utrekningsgrunnlaget gjeld tilsvarande som for kunstverk av avdød kunstnar.

Hva skjer hvis posten blir spammet med krav om MVA-fritak, og kunderådgiver faktisk stoler på at dere som “kunsteksperter” kan reglene? Tipper det blir en del frustrasjon i alle ender av systemet.

Jeg betaler 5% MVA av direkteimport fra f.eks TABBY, siden jeg faktisk ikke er kunstneren. Jeg må da også betale tollgebyr (som alle må hvis det ikke er fullt MVA fritak).

Gratulerer til alle eksperter her som har skapt forvirringen.


#222

Hei,

Du glemmer følgende:

Dersom du er er busett i Noreg og kjøper eit kunstverk direkte frå kunstnaren i utlandet eller gjennom ein mellommann, til dømes frå eit galleri, skal du heller ikkje betale meirverdiavgift.
Avgiftsfritaket gjeld uavhengig av kven som står som mottakar på deklarasjonen, så lenge importen skjer direkte frå kunstnaren eller frå mellommannen til kunstnaren.


#223

Og hvor finner du så det unntaket i det som jeg siterte over, fra tolldirektoratet? importert AV kunsnteren, ikke FRA. Teksten skal være hélt entydig, og uten underparagrafer som endrer den.


#224

Står her.

Jeg viste selv til denne linken da posten la toll på et verk jeg kjøpte fra GP. Filk da beskjed fra posten at den ble omfortollet og jeg kunne hente varen.


#225

Nei, det står ikke der. Vis meg den teksten som står at regelen som jeg viser til over IKKE gjelder, dvs punkt 2 over: “* kunstverket er laga av en nålevande kunstnar som sjølv importerer kunsten.

(som er ett av to regler som skal oppfylles. Ikke en av to, men to av to). Legg merke til at det ikke står noen ELLER der.

Det er ganske åpenbart at regelen er til for å spare kunstnere som Melgaard etc for MVA belastningen, ikke dere som kunstimportører. Men, dere får rabatt og må betale 5% MVA, på alt som er definert som kunst.


#226

Jeg skjønner hva du mener, men det står ganske tydelig i teksten at momsfritaket gjelder for privatpersoner også dersom det er direktekjøp. Toll.no burde rydde introduksjonen på sine egne sider.


#227

Du tar feil @GalleriSundgaarden, dvs du har ikke fått med deg hele bildet. Jeg siterer meg selv fra tidligere i tråden.

Hvis @Gulosten eller @torulv tillater det kan jeg lage en tråd som de sitter som stock som forklarer alt vedrørende import. Nå dukker de samme spørsmålene og feiltolkningene opp igjen hele tiden.


#228

Les andre avsnitt under: Kunst av nålevande kunstnarar…


#229

Ok, da er det feil på siden til Toll.no da. Vi får be om en presisering.


#230

Jeg er litt usikker på hva du mener.
Mener du at følgende:
- kunstverket må vere rekna som eit kunstverk i meirverdiavgiftsforskrifta
- kunstverket er laga av en nålevande kunstnar som sjølv importerer kunsten.

“Slår i hjel” avsnittet jeg presiserer?

I såfall tolker vi dette ulikt. Nå er jeg en amatør på import av kunst og varer generelt, men er det noe mange år med kontraktskriving i næringslivet har lært meg, så er det at dersom noe ikke gjelder skal det heller ikke stå i en kontrakt. Slik sett vil jeg påstå at juridisk, så lenge det står at “Dersom du er er busett i Noreg og kjøper eit kunstverk direkte frå kunstnaren i utlandet eller gjennom ein mellommann, til dømes frå eit galleri, skal du heller ikkje betale meirverdiavgift.” så vil dette gjelde. Jeg kan ikke se hvordan man kan se bort i fra dette avsnittet.

Nå vet ikke vi hva tanken bak endringen fra FD er. Det kan være som du sier kun for å beskytte norske kunstnere, men det kan også være at FD ikke ønsker at norske gallerier og norske kunstsamlere skal ha uforholdsmessig ulempe ved kunstkjøp fra utlandet. Kanskje de ser verdien av at Norge besitter en del verdensomspennende kunst.


#231

Foranledningen var at Bjarne Melgaard ikke fikk importere kunsten sin uten å betale millioner i mva. Kunstbegrepet er i endring og kunst er ikke lengre bare det som blir malt med en pensel.


#232

Nå må uansett alle betale 25% MVA av 20% verdi når man handler sekundærkunst på et Norsk galleri som er MVA registrert. At all import av kunst skal være MVA-fri blir da trolig ikke helt i henhold til målet med fritaket.

Salg direkte fra kunstner eller mellommann er MVA-fri også i Norge, og dette er ok på alle måter.

Når det gjelder informasjonen på toll.no, er den problematisk. Jobber mye med tolking av tekster på Blindern, lang erfaring som forsker og underviser, og denne teksten består av én del som er helt entydig, mens en annen del som slår bein under den første. Det må være en feil på denne siden.

Kan legge til at det på INGEN måte er rart at post, toll, etc. er forvirret når det finnes slike feil i teksten.

Jeg skriver nå til lovavdelingen hos tolletaten for å få en oppklaring.


#233

Det beste hadde vært å laget en “guide” som inneholder riktig fakta + en mal for hva som må fylles ut, og slette denne tråden.

Hvis du gidder dette, så hadde det vært supert!


#234

Man må jo betale 25% av 20% verdi ved import av kunst dersom det ikke er direkte fra kunstner eller kunstners representant. Så da blir jo ikke all import mva-fritt.

Men kan legge til en liten morsomhet som forteller litt om forvirringen fra posten. Jeg kjøpte som sagt en print fra GP hvor GP også representerte kunster. Fikk full 25%mva + tollgebyr.

Deretter kjøpte jeg et print fra 2håndsalg fra utlandet. Selger som privatperson stod som avsender, korrekt pris var notert på følgeseddel. Men her ble det ikke lagt til noen toll eller tollgebyr. Her skulle jo det vært mva.


#235

Og da var en epost sendt til Finansdepartementet. Roten til rotet her er flertydig informasjon hos toll.no, og det kan ryddes opp i. Da blir kanskje livet enklere for alle parter, inkludert transportør.


#236

Synes egentlig infoen på Toll.no er ganske lett og forstå. Altså hva som skal belastes mva/toll . Problemet er i 9 av 10 tilfeller merking av godset,ikke på selve rullen,men på Invoicen. Det som står på rullen er «egentlig» uvesentlig. Det er selve papiret som blir lest i første omgang,er ikke infoen rett der, altså ihht til evt Toll.no vil det for bli uenigheter mellom transportør og kunde.


#237

Problemene jeg har hatt har vært kundebehandlerne i posten og Fedex. Samme avsender og innhold gir forskjellige regninger avhengig av de som behandler pakka inn i Norge, Sånn skal det ikke være. Når de i tillegg nekter å rydde opp i egne feil og heller peker meg i retning toll.no og en ventetid på 6mnd for å refundere pengene begynner det å virke spekulativt. Tollen refunderer ikke gebyret posten og de andre speditørene ilegger oss som kunder, og jeg regner med at folk ser seg ferdige med saken når de har fått pengene fra tollen.


#238

Gratulerer til alle eksperter her som har skapt forvirringen.

Ser ut som du må jobbe litt med din egen utrykksform og tekst i tillegg.


#239

Riktig som du sier. Gebyret må man kreve fra transportør etter at toll/Skatteetaten har gjort et godkjent vedtak. Dette pleier ikke å by på problemer hos posten eller andre.


#240

Nei men det er enormt tiltak å ta kontakt med posten 6 mnd after the fact for å få refundert “småpenger”. Dersom flere tenker som meg tjener de grovt på dette.