From Modern to Postmodern Art and Beyond

En halvtimes forelesning på Youtube delt i to deler, av filosofen Stephen Hicks. Han forklarer begrepene, viser eksempler og setter det hele inn i en kunsthistorisk sammenheng.

Det har skjedd ting i kunstverdenen siden 2003 da denne forelesningen ble gitt. Identitetspolitikk og postkolonisme ser ut til å være viktig i dag.

Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=DP-kY-hAzlc

Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=itZGGJB-_M4

Anbefales!

7 Likes