Gatekunst i anledning Havdagen 8 juni

8 juni er FNs internasjonale Ocean day. Det er en perfekt anledning til å ha en liten gatekunst-festival.

Fra min side bare en tanke. Jeg ønsker meg et stort gatekunstverk 8 juni.

Fra min side, bare en ide, for å kunne gjennomføre det trengs både folk og kunnskap og penger!

Noen innspill?
Vh K Aspheim, daglig leder Eco Equality

1 Like

Hvor i landet skal dette foregå?

Beklager, jeg burde ha skrevet Oslo. Det er forøvrig fremdeles kun en ide, jeg må ha med meg ressurspersoner innen gatekunst og skaffe finansiering…
.

Ta forbindelse med Brurock på Instagram. Han kan lage noe bra :slight_smile:

Takk for forslaget, men har ikke fått svar fra han…

Jeg ville først funnet ut av hvor stort budsjett dere har. Selv om dere skulle få kunstner til å jobbe pro bono (noe man absolutt ikke bør forvente) så vil det være utgifter til materiale, maling, kost, teip, sjablong, stilas, lift etc alt avhengig av hvor stort prosjektet skal være.

Så er spørsmålet, hva trenger dere? Trenger du innspill til kunstnere eller til folk å organisere dette for dere?