Gjenbruk av rammer

Når dere selger et trykk dere har hatt på veggen. Tar dere vare på rammene for gjenbruk?

Selger trykkene med ramme. Hvis trykk skal tas ut av ramme bør det gjøres av profesjonelle for å unngå skader på papiret…

Proffer tar dem ut, men hvis de skal sendes er rammer ekstra stress og kostnader. Jeg har tatt med meg rammene hjem i tilfelle jeg kan bruke dem igjen.

1 Like

Begynner det å hope seg opp eller får du brukt de igjen?:sunglasses:

1 Like

:slight_smile: Må få brukt dem igjen.

1 Like

Dyrt kunstglass kan i alle fall brukes på nytt så lenge det er større eller lik størrelse som ny ramme. I en innramming er glass og arbeid største kostnaden.