Har 3 bilder av en kunstner med signatur ON

Hvem er kunstneren? Signaturen ON står og det er en slags ramme rundt signaturen i hvert bilde