Har Whatson laget trykk av dette?

Har Whatson laget trykk av dette?

Nei :slight_smile:

Någon som har ett orginal av denna?

Nope …