Hjelp til oppstart av nettbutikk med salg til utland - med print on demand tjenester

Hei!
Er i gang med å starte opp en nettbutikk med trykk for en norsk illustratør. Flesteparten av hans ‘følgere’ befinner seg i USA, kanskje 80% er derfra, 15% europa og siste 5% fra resten av verden.

Driver for tiden å sjekker sampler fra ulike print-on-demand tjenester i utlandet som har mulighet for å klargjøre og sende trykk for oss. Disse har lokaler både innad i EU, i USA, samt Australia.

Er det noen innpå forumet her som har erfaring med noe lignende? Sitter litt på følgende spørsmål som jeg har vansker med å finne svar på:

  1. Leser at det kan være en god ide å holde seg under 300 trykk per motiv for å kunne selge det som kunst og dermed komme innunder momsfritak. Gjelder dette også ved salg av trykk til utlandet - som også da er produsert i utlandet? Forstår jeg det også riktig at det er 300trykk per motiv, og ikke 300trykk totalt?
  2. Må alle trykk ha håndskrevet signatur og nummerering - eller kan man bruke digital signatur/nummerering på dette? Visst det er tilfelle vanskeliggjør dette for å bruke print-on-demand tjenester.
  3. Så lenge jeg opererer på som et galleri og selger trykk på vegne av illustratør, kan dette da gå via mitt foretak eller bør alt helst gå innunder hans eget?

Alle andre tips dere skulle ha for å kunne starte opp settes stor pris på! Om det skulle være erfaring med POD tjenester, drift av nettbutikk eller valg av papir og printmetode.

På forhånd tusen takk