Hva er bak luke 13

Hvem og hva har vi her?

August Stephan Sedlacek (Østerrike 1868-1936)

1 Like

Riktig, vet du hva bilde heter også?

Hint, det er et av en duo…