Hvem er dette maleriet fra med signatur HH fra 1984z

Har et oljemaleri fra 1984 med signatur HH, hvem er kunstneren og har det noe verdi?

Ingen som vet?