Identifisering av kunstner/signatur

Hei
Vi har et oljemaleri etter min mormor, som vi gjerne skulle vist mer om. Vi har tidligere blitt fortalt at det har vært til utlån til Nasjonalgalleriet og vært sendt til England for restaurering. Så våre tanker har alltid vært at det kunne vært verdt noe. Noen som vet hvem kunstneren er?