Interessant artikkel om verdi på kunst relatert til kunstners død


#1

Leste denne idag: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-death-effect-artists-prices-occurs-alive?utm_medium=email&utm_source=11783235-newsletter-editorial-daily-01-03-18&utm_campaign=editorial&utm_content=st-S

Det ser ut som den største verdiøkningen for en kunstner er i påvente av hans/hennes død og at det aller viktigste en kunstner kan gjøre for å opprettholde verdien på sin kunst er å ikke overflomme markedet!!!

Skifte av stil - da tenkte jeg på Dolk
Levende kunstnere som er flinke til å holde igjen - Banksy m.fl.
Kunstere som gir blaffen - Melgaard. Push, Chevrier, Hirst osv…


#2

Spennende artikkel. Hvilken nålevende norske kunstner vil kunne passe best inn i denne forskningsbaserte strategien for verdiøkning? Som du sier kan Push ekskluderes, Dolk er vel for tidlig i sitt løp for å kunne si noe definitivt, men han har kanskje begynt ganske godt?
Mange kjente norske virker å ha store produksjoner med mange trykk.