Invader NFT - Crypto Art

Kan der være en link til Invarder her; CryptoInvaders eller er dette bare noen som vil tjene på Invaders navn og varemerke. Medium spekulasjoner her

Vil etablerte kunstnere se verdien i NFT og gå den veien? Ingen tvil om at verden digitaliseres og at crypto blir mer og mer anerkjent. Nå med nytt bitcoin run der større institusjoner plasserer sine verdier i crypto og nye markeder går over på blokkjede, kan mye spennende skje fremover.

2 Likes