Invader RVE

Jeg vurderer å skaffe meg dette trykket, men ønsker å se det live før jeg evt begynner jakten. Er det noen i Oslo-området som eier dette og som vil vise meg sitt eksemplar? :slight_smile:

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket 14 dager etter siste innlegg. Emnet kan ikke lenger svares på.