Josh Keyes - Goliath ed. 300

Josh Keyes slipper “Goliath” gjennom Thinkspace Gallery.
Slippet er på fredag 10 am pst. Eller kl. 19.00 norsk tid om jeg ikke tar helt feil.

46x46 cm.
300 stk.
fine art print on 300 gsm paper stock.
250 Dollars