JOY - Mens du sov

JOY - MENS DU SOV... ! GIGANTISK FETT å male i gatene... | Facebook

2 Likes

Gulars ser ut til å ha kommet opp på muren med 3kroneren/potetkjelleren. Eller roter jeg kraftig nå?

Ville heller tippet oppe med dreggen, på Gulars.

1 Like

Når du sier det så er jeg sannelig ikke uenig. Tror du treffer blink der. :slight_smile: