Keith Richard

Se www.kunstsveis.com for info.

Som i rulling av stein? Eller har du sveisa Keith’en? I så fall er jeg interessert:)

Sveisa…:slight_smile: