Kjøpe kunst i utlandet - ta med hjem selv | Forsikring

Vurderer kjøp av dyrere kunst i utlandet og hente det selv. Man slipper frakt, men hva med toll og mva? Har hørt at større beløp brukt på kort i utlandet blir rapportert og at man får krav om å dokumentere kjøpet.
Noen tips eller erfaringer?

Du kan jo lett slippe unna toll og moms, men det er ikke lovlig for det. (Er det originalkunst du skal hente, er det snakk om maksimum 5% til staten.) I tillegg kan du få problem med forsikring dersom det skulle skje noe med bildene senere. Forsikringsselskapene bruker alle midler for å slippe unna utbetalinger.

Jobber selv i forsikring og føler at det er litt fordommer ute å går her. Vet ikke om du har hatt noen dårlige opplevelser selv med et selskap, men der jeg jobber er det ikke snakk om å slippe unna utbetalinger. Vi forholder oss til vilkårene som kundene er pliktig til å lese og all skrift har samme størrelse. Hvis det er tilfeller som er i gråsonen og kunden ikke har veldig dårlig historikk, så går det hvertfall alltid i kundens favør på min avdeling. Ikke ment som noe frekt mot deg, men det er mye ufortjent kritikk mot forsikringsselskapene.

Når det gjelder kunst man kjøper i utlandet å innfører til Norge uten at man fortoller og betaler moms, så erstatter ikke forsikringsselskap dette av en god grunn: det er hvitvasking av penger. Dersom selskapene gjør dette så er det de som er ansvarlig for å ha brutt loven. Forsikringsselskaper har fått klar beskjed av Politiet at utbetaling av erstatning for gjenstander som er ulovlig innbrakt i landet, kan i verste fall bli straffbart for selskapet.

6 Likes

Det er så langt jeg vet ikke toll på kunst, men mva er det i utgangspunktet på alt som innføres. For et par år siden befant jeg meg på Gardermoen med et bilde under armen. Jeg var ikke sikker på hva reglene var så jeg gikk på rødt. Bildet ble pakket opp og undersøkt. Siden jeg ikke hadde noen kvittering sjekket tollerene diverse kunstfora og auksjonshus for å finne verdien. Det spiller ingen rolle om du har kjøpt, funnet, vunnet eller fått bildet, det er verdien ved grensepassering som gjelder. Om du ikke kan fremlegge kvittering vil det bli satt en verdi på bildet. I mitt tilfelle så fant de bildet omsatt på et auksjonshus. De tok da den verdien og satte tollverdi til 20%, dvs mva på 5% av verdi. Blir tollverdien lavere enn 6000 kr kan det innføres uten mva (forutsatt at du ikke har kjøpt noe annet og vært ute mer enn 24 t) De gjorde det også klart at om jeg hadde gått på grønt og blitt stoppet kunne jeg risikert at bildet hadde blitt beslaglagt. Må skryte av
tollerene, de forsøkte å finne den beste (billigste) løsningen for meg. Endte opp med å sysselsette 3 tollere mer eller mindre i 1 time og andre som gitt på rødt med for mye vin/sprit ble bare vinket videre :slight_smile:

Det ble bare en historie fra virkeligheten, ingen råd dessverre!

5 Likes

Gjelder dette kun kjøp på galleri, eller også privat?

Det er mva-fritt å importere kunst direkte fra kunstner. Kunst som er omsatt en eller flere ganger er det mva på etter den formelen du beskrev. I praksis 5%

Det høres ut som du jobber for et veldig bra selskap. Håper det er IF, fordi det er dem jeg bruker :slight_smile:
Som de andre sier, kan toll/moms variere fra 25% til 0%. Og det er stor variasjon mellom tollere og hvordan lovverket praktiseres. Det er godt å vite at forsikringsselskapene da lar tvilen komme oss til gode i etterkant.

3 Likes

Så lenge du har kjøpt verket av kunstneren eller via mellommann er det ingen moms så da er det bare å gå på grønt. Forsikringsselskaper som har greie på kunst vil aldri spørre om en kvitering på kjøpet. De er kun ute etter å vite verdien på verket. Gå på grønt og få det taksert hos en som gjør det så har du et like godt bevis på verdien.

Jeg står ikke til ansvar for dette utsagnet :customs:

For alle som har IE/LOFavør sin Innboforsikring, legg spesielt merke til punktet under endringer her:

Her er noen nye unntak:

  • Du får ikke dekket gjenstander som du har tatt med fra utlandet hvis det er i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler. Tidligere var det dekket med 6 000 kroner
  • Vi innfører et nytt unntak for «innsjekket bagasje». Dette får du nemlig dekket på reiseforsikringen

Forsikring - LOfavør Innboforsikring

Dette kan jo bli “morsomt” når flere av tolletatene selv ikke kjenner til reglene rundt kunst og kost, selv om det står fint forklart på deres egne hjemmesider.