Kunsthistoriske referanser

Kunstnere inspirerer hverandre og refererer statig til andres arbeider som er gjort før dem. Her er en tråd for å diskutere og vise til referansebruk i nåtidens kunst. Tenker du på det du ser som låning, stjeling, eller en hyllest? Er det noen grense for hva som er ok før noe er plagiat? Og post foto hvis du kommer over noe interessant referansebruk da!

Som Picasso ble sitert til å ha sagt:

Good artists copy, great artists steal.

Som Van Gogh refererte til Millet.

Eller som nettopp Picasso refererte til Manet


som igjen refererte til Raimondis print etter tegning av Raphael

som igjen muligens var inspirert av Michelangelo

4 Likes

Velger å stjele/låne @Fingercut sitt foto fra Pejac i NY som eksempel. Her er en opplagt referanse til Salvador Dalis Temptation of St. Anthony :blush:


6 Likes

Jeg ser på det som låning og/eller hyllest dersom en kunstner ønsker å lage sin egen versjon av andre sin kunst.

Dersom de forsøker lage en prikk lik kopi av av andre av sin kunst, tenker jeg mer stjeling

2 Likes

*av andre sin kunst

Takk @adriankg !! Jeg visste jeg hadde sett noe ala dette før! :pray: Ang dette verket så er denne fra utstillingen en nyproduksjon. Jeg vet hvem som allerede eier en “zombies” siden rundt 2020, måtte derfor spørre.

3 Likes